VBS Houthulst

Terreststraat 4d

8650 Houthulst

Voorlopig blijft de school gesloten. We blijven wel opvang voorzien wanneer beide ouders moeten werken.

Wat betekent dit voor onze school?

Alle lessen worden geschorst. We dringen er op aan om jullie kinderen enkel naar school te sturen indien je onmogelijk op een andere manier in opvang kunt voorzien. De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders.

Samen werken aan...

Samen opvoeden tot...

Samen zorgen voor...

Samen op zoek gaan naar...