Personeel meisjesschool

Personeelsbestand bij de start in 1856

1856: Zr. Melanie Cottignies, Zr. Barbara Steelandt, Zr. Vincentia Pardoen

1864: Zr. Stanislas

Deze 3 zusters kunnen we als de pioniers van het onderwijs voor de meisjes van Houthulst bestempelen. Nadien zijn nog talrijke zusters actief geweest in het onderwijs. Vooral in de beginjaren was er geregeld een wisseling van zusters (bv. Zr. Constance Dewitte, Zr. Angeline Macoq, Zr. Aloysia Steelandt, Zr. Caroline Verschoore, Zr. Josephine Meersseman, Zr. Clara Maenhout).

Personeelsbestand vanaf 1900 tot aan de fusie in 1967

Hieronder vindt u een overzicht van alle leerkrachten die tot 1967 als vastbenoemde les hebben gegeven in de toenmalige meisjesschool en kleuterschool. Wegens onvolledige gegevens in het schoolarchief kunnen sommige data niet heel correct zijn. Gelieve ons hiervoor te verontschuldigen.

LAGER ONDERWIJS

Kleuterschool