Maandmenu

Middageten: Een volle maaltijd kost voor een kleuter € 3,05, voor een leerling uit het lager € 3,30. Hiervoor krijgen de kinderen soep, hoofdgerecht en water. Op vrijdag is er een dessert.

Iedereen die ’s middags op school blijft eten betaalt € 1,00 als deelname in de kosten voor het toezicht, het onderhoud en de verwarming van de eetzaal. Hiervoor wordt een fiscaal attest bezorgd. Er wordt voorzien in gratis water en soep.

Wijzigingen moeten door de ouders ’s morgens en zeker voor 9u. aan het secretariaat worden doorgegeven. Zoniet wordt de maaltijd aangerekend. 

Ook bij ziekte dient dit voor 9u. gemeld te worden aan het secretariaat. 

Liefst via mail: secretariaat@schoolhouthulst.be