Het boek

Voorwoord

Méér dan honderd jaar onderwijs verstrekken in Houthulst, is zeker een feest waard en hoeft stellig met luister gevierd !

Vandaar dit geschiedenisboek, dat wij u hierbij aanbieden (verschenen mei ’98).

Een eerste blijk van hulde dient hier gebracht,

aan hen die zich totaal hebben ingezet tot de verwezenlijking van deze doeleinden en er niet meer zijn.

Hierbij denk ik vooral aan die eerste pioniers: de zusters en de broeders.

Ik denk ook aan hen die er nog zijn, maar van een welverdiende rust genieten.

En tenslotte aan hen die nu nog steeds hun beste krachten geven.

Mochten ze vandaag met welbehagen terugdenken aan die vele oud-leerlingen die ze voorbij zagen gaan en die nu volwaardige volwassenen zijn geworden, dankzij hun inzet.

De kleuter- en lagere school wordt door velen ondergewaardeerd.

Het is echter een leer- en leefgemeenschap waar van 's morgens vroeg tot 's avonds laat gewerkt wordt aan heel wat zaken: onthaal, sfeer, normen, waarden, conflicten, leerinhouden, ..

Sommige kinderen zie ik vanaf 7 u. in de opvang en slechts om 18 u. worden sommigen opgehaald.

Onderwijs en opvoeding vragen een constante concentratie, inspanning en bijscholing.

Alle programma's en moderne benaderingen evolueren trouwens ontzettend snel.

De inhuldiging van dit nieuw gebouwencomplex is ook een afsluiten van en een terugblikken op méér dan 140 jaar onderwijs in Houthulst.

Na het vertrek van de zusters en de broeders, werd nu na 125 jaar ook het eeuwenoude complex van de broeders Xaverianen verlaten.

Een nieuw modern complex biedt zich aan.

De moderne basisschool is van start gegaan.

Een moderne basisschool waar ook de omgeving, de leef- en speelruimte creatief ingericht werd. Hier verdienen de mensen van het Oudercomité een pluim op hun hoed.

Welbevinden en betrokkenheid in een positief klas- en schoolklimaat zijn de eerste pijlers in onze nieuwe moderne basisschool !

De tweede pijler richt zich op het meer pedagogisch-didactisch plan.

'Ieder kind veel kansen' is sedert enkele jaren onze slogan.

Deze visie moet de basis vormen van een zorgbrede school, met aandacht voor alle kinderen, op de eerste plaats zij die het wat moeilijker hebben, thuis, op school of in de klas.

Klaar staan voor de zwakke, is een leefhouding die ons reeds 2000 jaar geleden voorgeleefd werd door ene ... Jezus Christus.

Onze school is een katholieke basisschool, met degelijk kwaliteitsvol onderwijs, gegeven door een corps van bekwame en enthousiaste leerkrachten.

Een team waarin ook het omkaderingspersoneel, de mensen die helpen in de administratie, in de kinderopvang en het onderhoud van de school van zeer groot belang zijn.

Goed onderwijs is 'team-work met visie' geworden.

Naast dit alles mogen we zeker de ouders niet vergeten.

Zonder hun medewerking is onze inspanning grotendeels vergeefs. Als leerkracht en directie is het enorm belangrijk als ouders hen het vertrouwen geven en hen tenvolle steunen in hun opdracht.

Het verleden is voorbij. De toekomst staat voor de deur.

Laten we het waardevolle uit het verleden koppelen aan de slagkracht van het heden.

Als ik zie met welk enthousiasme de huidige collega's zich inzetten, dan denk ik ontegensprekelijk terug aan datzelfde enthousiasme van die allereerste zusters en broeders.

De toekomst van de kinderen van Houthulst ziet er rooskleurig uit. Dank voor het verleden. Het gaat u allen goed.

Ad multos annos !

Marc Vanlauwe – directeur – mei 1998