De fusie

Tot 1967 organiseerden de broeders en de zusters dus twee onafhankelijke schoolgemeenschappen.

Frère Vincent was de laatste broeder-schoolhoofd van de jongensschool.

Zr. Anne-Marie was de laatste zuster-schoolhoofd van de meisjesschool.

In datzelfde jaar werd besloten om de meisjesschool en de jongensschool te fusioneren tot één Gesubsisieerde Vrije Gemengde School met Kleuterafdeling.

De beide gebouwencomplexen, gebouwd door de zusters en broeders, bleven in gebruik.

De hr. André Trybou, werd in 1967 de eerste directeur (zonder lesopdracht) van deze gefusioneerde, gemengde school.

Na het vertrek van beide kloostergemeenschappen uit het actieve schoolleven, werd het voor het huidige schoolbestuur steeds moeilijker om de 2 gebouwencomplexen financieel te onderhouden. Komt daarbij dat de huidige aanpak in het onderwijs dermate geëvolueerd is tot een teamgerichte klasoverschrijdende aanpak met occasionele groepen en flexibele leerkrachten die constant overleg plegen en moeten samenwerken.

Als de school en het lerarencorps verspreid zitten over twee vestigingsplaatsen belemmert dit zeker deze moderne aanpak.

In 1993 werd onder directeur Gerard Latré beslist de 2 scholen samen te brengen in één complex. Het was geen gemakkelijke beslissing. Begin 1997 werd -onder directeur Marc Vanlauwe- dan ook gestart met de bouw van een nieuw complex nabij de vroegere meisjesschool, op het eigendom van het rusthuis Cassiers.

RVT Cassiers zou het grootste deel van de financiën op zich nemen.

De geschiedenis herhaalt zich blijkbaar:

=> 140 jaar geleden stonden ook de hr. en mevr. Cassiers financieel borg voor het onderwijs in Houthulst. => 140 jaar later is het de vzw Cassiers.

Op 1 september 1997 werd het gebouwencomplex van de vroegere broeders Xaverianen definitief verlaten.

De plaats waar 125 jaar geleden de jongensschool gesticht werd, is nu definitief opgeheven.

Een nieuwe Moderne Basisschool is uit haar as verrezen.... op de plaats waar de hr. en mevr. Cassiers (de Patin de Langemarck) 140 jaar geleden de aanzet gaven tot een ... kantwerkschool.