Personeel jongensschool

Personeelsbestand bij de start in 1874

Deze broeders mogen we eigenlijk de eerste pioniers noemen van het onderwijs voor de jongens in Houthulst. Ze verbleven er ook een serieus aantal jaren : Broeder Georges verbleef er 36 jaar (tot 1909). Na de Eerste Wereldoorlog was er een moeizame heropbouw. Alles was vernietigd of geplunderd. Pas in september 1923 was er een meer georganiseerde aanpak van de broeders. Vanaf die periode zijn de schooldossiers vrij goed bijgehouden.

Personeelsbestand sedert de aankomst van de broeders in 1923 tot aan de fusie in 1967

Namen als Broeder Arthur (Janssens Fritz), Broeder Raymond ( Decloedt Jérôme), Broeder Noël (Musschoot Joseph), Broeder Frans (Demoor Frans), Broeder Jozef (Osselaere Joseph), Broeder Arnold (Vandamme Jeroom) en Broeder Egbert (Demuynck Gabriël) zijn in de tabel niet opgenomen omdat zij slechts heel korte tijd in Houthulst verbleven. Ook de andere broeders die in de communiteit in Houthulst waren, zijn hier niet opgenoemd.

Misschien kan Broeder Marc (Verhelst Achiel) wel vermeld worden, omdat hij toch meer dan 20 jaar (als Frère kok) in de communiteit in Houthulst verbleef.

Bij de broeders die sedert 1923 aangekomen zijn, zijn er toch enkele die hier geruime tijd geweest zijn en die een belangrijke stempel op het parochiale leven gedrukt hebben.

Naast de broeders zijn er ook verschillende leke-leerkrachten in dienst geweest. Sommigen hebben méér dan 35 jaar met de broeders samengewerkt. Hieronder vindt U dit overzicht met bijhorende dienstanciënniteit.

Op onderstaande foto’s bemerkt u de 3 broeders die hier na de oorlog samen zijn aangekomen. Frère Gabriël, Frère Jérôme en Frère Grégoire drukten duidelijk hun stempel op school en parochie vanaf 1923!

Samen méér dan 60 jaar onderwijs in Houthulst !

Inderdaad, vanaf 1933 hebben eerst meester Lucien Baelde en later meester Herman Baelde les gegeven in onze school. Vader op zoon (méér dan 60 jaar) komt ook niet overal voor. Wij vonden het toch passend hier even bij stil te staan.