Schoolraad

In dit participatieorgaan overleggende personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap over onderwijsaangelegenheden.

Elk met hun eigen inbreng streven zij naar een zo democratisch mogelijke besluitvorming.

AFGEVAARDIGDEN LOKALE GEMEENSCHAP:

E.H. Dirk Durnez

De hr. Dirk Hoorelbeke

Mevr. Francine Hoet


AFGEVAARDIGDEN PERSONEEL:

De hr. Guido Maddelein - voorzitter

Mevr. Els Claeys - secretaris

Mevr. Katrijn Hemeryck


AFGEVAARDIGDEN OUDERS:

Mevr. Mieke Beuselinck

Mevr. Sarah Vanderriest

Mevr. Dunia Vierstraete


ADVISEREND LID:

De hr. Jeroen Desender